Continue stapsgewijze verbetering

Home Projectmanagement Kwaliteitsmanagement Testmanagement Procesmanagement Contact


Management van bedrijfsprocessen

Het is van essentieel belang om tijdig procesidentificatie te verrichten en deze op eenduidige en consistente wijze vast te leggen. Op deze manier kunt u anticiperen op de continue ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Door stapsgewijze en voortdurende procesverbetering behoudt uw concurrentievoorsprong.

Goed procesmanagement leidt op twee manieren tot verbetering van de bedrijfsresultaten:
Het zorgt enerzijds voor tevredenheid van klanten, medewerkers en leveranciers.
Anderzijds heeft het een positieve invloed op de beheersing van de kosten.

Wat doen wij voor u
  Het geven van een introductie op het procesmatig denken en handelen binnen uw bedrijf
  Het op gestructureerde wijze in kaart brengen van uw   bedrijfsprocessen
  Het zoeken naar verbeterpotentieel bij de analyse van uw bedrijfprocessen
  Het aanbrengen van verbeteringen in bedrijf en proces, en motiveren van uw
    medewerkers

Wat levert het u op
  Inzicht in procesmatig denken en werken
  Een eenduidige en consistente beschrijving van processen
  Implementatie van veranderingen en verbeteringen
  Stapsgewijs continueren van deze verbeteringen

  
[ admin ]

 
Statement
  Roosevelt
The Observer
Lao-tse
aanmelden nieuwsbrief
Aanmelden 
Afmelden